Skip to main content

רשימת אסירים המועמדים להתגייס ולעבוד למען בנות הברית

Date:

12.11.1942

Location:

אוסטריה, גרמניה, הונגריה, מחנה סידי אל עייאשי, ספרד, פולין, קזבלנקה

Personality:

Leslie O. Heath

Organization:

ועד הידידים האמריקאי (קוויקרים), משרד החוץ האמריקאי

Description

מכתב מלזלי הית' מנהל העניניים האזרחיים (מר. קולברט) ובו רשימות של מועמדים פוטציאלים לגיוס צבאי. 
המועמדים הם בני לאומים שונים מגיל  28-53 והם בעלי הכשרות מקצועיות שונות. 
המסמכים לקוחים מתוך ארכיון הקוויקרים.  
AFSC_01_19_03
AFSC_01_19_03

Skip to content