Skip to main content

יהדות טנג’יר ב-1852

Location:

אלקסר אל כביר, טטואן, טנג'יר, לראש, מלילה

شخصية:

Stéphane Aboulker

Keyword:

חינוך, מלחמת העולם השנייה, פליטים

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט), כל ישראל חברים

الوصف

American Jewish Year Book  עמוד 430 המסמך סוקר את יהדות טנג'יר ומרוקו הספרדית ב-1952. יש סקירה על מצב החינוך וההשכלה, השירותים החברתיים בקהילות היהודיות, עלייה לארץ ויחסי יהודים-מוסלמים.   

Skip to content