Skip to main content

יהודים בצפון אפריקה בשנים 1942-1943

Location:

אלג'יר, לונדון, רבאט

شخصية:

De Gaulle, Dwight D. Eisenhower, דרלן פרנסוא, ז'ירו הנרי, מקמילן הרולד, פטן אנרי פיליפ, צ'רצ'יל וינסטון, רוזוולט פרנקלין

Keyword:

אזרחות, אנטישמיות, ביזת רכוש יהודי, בנות הברית, המערכה בצפון אפריקה, חוקי גזע, חוקי נירנברג, יהודים, מלחמת העולם השנייה, משטר וישי, צו כרמיה, רדיו, תעמולה

Organization:

הבונים החופשיים, הצבא הבריטי, הקונגרס היהודי העולמי, עיתון רשמי צרפתי, צבא ארה"ב

الوصف

American Jewish Year Book  עמודים 251-258. הדו"ח סוקר את ההתפתחות בהתנהלות המשפטית של הרשויות הצרפתיות כלפי יהודי צפון אפריקה בשנים 1942-1943 במדינות החסות של צרפת בצפון אפריקה. המגמות האנטי-יהודיות שהובילו גנרלים צרפתיים של משטר וישי בשנות המלחמה הראשונות והשינוי לטובת היהודים לאחר שחרור צפון אפריקה הצרפתית בידי בעלות הברית והגורמים לכך נידונים בהרחבה בדיווח.   

Skip to content