Skip to main content

Commanding Hitler’s Armies

Location:

אל עלמיין, טוברוק, טריפולי, מדג'ז אל-באב, סידי בו סעיד, ספקס, תוניס

شخصية:

Dwight D. Eisenhower, היטלר אדולף, רומל ארווין

Keyword:

אימון צבאי, אספקה, ארטילריה, הפצצה, הקורפוס האפריקני, מבצע לפיד, מדינות הציר, מלחמה, מלחמת העולם השנייה

Organization:

הצבא הבריטי, יחידת החימוש הבריטית, מודיעין צבא ארה"ב, צבא ארה"ב

الوصف

לוקס, ג'יימס. המפקדים של היטלר: גבורה בשדה הקרב, 1939-1945,   לונדון, Cassell & Co., 2000
היסטוריה צבאית של דמויות מפתח במלחמת העולם השנייה. הסופר מקדיש תשומת לב מיוחדת למפקדים שלחמו בחזית צפון אפריקה ובמיוחד לארנים ורומל, פעולותיהם הקרבות והמבצעים בהם לקחו חלק.  

Skip to content