Skip to main content

השבת יהודים למשרות ציבוריות

Location:

תוניס

شخصية:

Rahn Rudolf

Keyword:

אנטישמיות, בנות הברית, חוקי גזע, מלחמת העולם השנייה, משטר וישי

Organization:

הדפש תוניס (עיתון)

الوصف

מסמך מתאריך 22.02.1943 מתיק מס' R 27768. דיווח על השבת המורחקים מהשירות הציבורי חזרה למשרותיהם הקודמות, ובמיוחד עובדים ממוצא יהודי, בתקופת ממשל וישי בטנג'יר (מרוקו הצרפתית) כחלק מחוקים אנטישמיים.
נכתב כי לאחר חישוב של הזמן שחלף על המורחקים בתקופת ממשל וישי, מי מהם שלא קיבל על תקופה זו קצבה או פיצוי – יקבל מחצית מגובה המשכורת הקודמת כחלק מתהליך השבת היהודים למעמדם הקודם.

Skip to content