Skip to main content

עצומה של מקומיים מזאבים M’ZAB המוחים על מצבם, 27 אפריל 1931

التأريخ:

27.04.1931

Location:

אוראן

شخصية:

Sidi omar ben aissa

Archive:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_19H_22_008-011

الوصف

דרישות המקומיים לצרפתים:

  1. ביטול גיוס חובה
  2. מינוי הקאידים
  3. החזרתה של הסמכות השיפוטית של המחקמס
  4. נזיפה לעיתונים העויינים למזאב
  5. שיפור התחבורה בין עירונית 

העצומה חתומה ע”י שבעים אנשים. לא צויין למי הוגשה

Skip to content