Skip to main content

מכתב מתת-מושל של גלמה לפרפקט קונסטנטין

Date:

31.07.1933

Location:

גלמה, קונסטנטין

Idea:

antisémitisme

Archive:

Aix-en-Provence

Case number:

AEP_B3_249_270

Description

מכתב מתת-מושל של גלמה למושל המחוזי של קונסטנטין בנוגע לחוזר (מספר 9241/9247) המבקש לחקור על פרסום אפשרי של עלונים אנטישמיים בעיר. לאחר החקירה לא הוצגה עלונים כאלה בגלמה.

התיק עוסק בפרסום של עלונים אנטישמיים שהופצו בשכונה המעורבת של ח’נשלה (Khenchela) הקוראים להחרים את החנויות היהודיות. פרסום זה התחיל אחרי אירוע בין יהודים למוסלמים בקומונה. חקירה נערכה על ידי הממשל הצרפתי על תעמולה אנטישמית זו. תוצאות החקירה הוכחו כי אירוע הפצת העלונים נותר מקומי ולא חרג מחוץ לשכונת ח’נשלה.

שכונה מעורבת – Commune mixte בצרפתית היא שכונה מנוהלת בעובדי מדינה גם צרפתים וגם ערבים (ילידים) וגם יהודים.

ניתן לצפות בפריט זה וכן בפריטים נוספים במרכז התיעוד בתיאום מראש

Skip to content