Skip to main content

תעמולה אנטישמית – שכונה מעורבת ח’נשלה – תת-מחוז בטנה – אלג’יריה – 14

التأريخ:

20.07.1933

Location:

בטנה, ח'נשלה

Keyword:

אנטישמיות

Archive:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_249_262 / AEP_B3_249_263

الوصف

מכתב בכתב-יד ממנהל השכונה המעורבת ח’נשלה לתת-מושל של בטנה בנושא קמפיין החרם נגד חנויות יהודיות.

הוא מעביר לתת-מושל דו”ח של קייד מהשכונה.

התיק עוסק בהפצת עלונים אנטישמיים בשכונה המעורבת של ח’נשלה (Khenchela) הקוראים להחרים את החנויות היהודיות. פרסום זה התחיל אחרי אירוע בין יהודים למוסלמים בקומונה. חקירה נערכה על ידי הממשל הצרפתי על תעמולה אנטישמית זו. תוצאות החקירה הוכחו כי אירוע הפצת העלונים נותר מקומי ולא חרג מחוץ לשכונת ח’נשלה.

שכונה מעורבת – Commune mixte בצרפתית היא שכונה מנוהלת בעובדי מדינה גם צרפתים וגם ערבים (ילידים) וגם יהודים.

ניתן לצפות בפריט זה וכן בפריטים נוספים במרכז התיעוד בתיאום מראש

Skip to content