Skip to main content

תעמולה אנטישמית – שכונה מעורבת ח’נשלה – מחוז קונסטנטין – אלג’יריה – 9

Date:

04.08.1933

Location:

ח'נשלה, קונסטנטין

Idea:

אנטישמיות

Archive:

Aix-en-Provence

Case number:

AEP_B3_249_248 / AEP_B3_249_249

Description

מכתב מ-04.08.1933 ממושל המחוזי של קונסטנטין לנציב הכללי של אלג’יריה לגבי עלונים אנטישמיים שהוצבו באזור ב-10-11.07.1933.

התיק עוסק בהפצת עלונים אנטישמיים בשכונה המעורבת של ח’נשלה (Khenchela) הקוראים להחרים את החנויות היהודיות.

פרסום זה התחיל אחרי אירוע בין יהודים למוסלמים בקומונה. חקירה נערכה על ידי הממשל הצרפתי על תעמולה אנטישמית זו. תוצאות החקירה הוכחו כי אירוע הצבת העלונים נותר מקומיים ולא התפשט מחוץ שכונת ח’נשלה.

שכונה מעורבת – Commune mixte בצרפתית היא שכונה מנוהלת בעובדי מדינה גם צרפתים וגם ערבים (ילידים) וגם יהודים.

ניתן לצפות בפריט זה וכן בפריטים נוספים במרכז התיעוד בתיאום מראש

Skip to content