Skip to main content

תעמולה אנטישמית – שכונה מעורבת ח’נשלה – מחוז קונסטנטין – אלג’יריה – 5

التأريخ:

12.01.2020

Location:

בטנה, ח'נשלה, קונסטנטין

Keyword:

אנטישמיות

Archive:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_249_242 / AEP_B3_249_243

الوصف

מכתב מ-04.08.1933 ממושל המחוזי של קונסטנטין לנציב הכללי של אלג’יריה לגבי עלונים אנטישמיים שהוצבו באזור ב-10-11.07.1933.

הוא עונה למכתב קודמת של הנציב ומפרט כמה תוצאות של החקירה באירוע.

התיק עוסק במקרה של עלונים אנטישמיים שהוצבו בשכונה המעורבת של חינצ’לה (Khenchela) הקוראים להחרים את החנויות היהודיות. פרסום זה התחיל אחרי אירוע בין יהודים למוסלמים בקומונה. חקירה נערכה על ידי הממשל הצרפתי על תעמולה אנטישמית זו. תוצאות החקירה הוכחו כי אירוע הצבת העלונים נותר מקומיים ולא היתפשט מחוץ שכונת ח’נשלה.

שכונה מעורבת – Commune mixte בצרפתית היא שכונה מנוהלת בעובדי מדינה גם צרפתים וגם ערבים (ילידים) וגם יהודים.

ניתן לצפות בפריט זה וכן בפריטים נוספים במרכז התיעוד בתיאום מראש

Skip to content