Skip to main content

דו”ח יומי של נציב המשטרה של בון אל מושל קונסטנטין – 2356

التأريخ:

19.10.1940

Location:

בון

شخصية:

Léon Blum

Keyword:

Communism, Nationalism, Socialism, אנטישמיות

Archive:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_589_008

الوصف

הדו”ח עוסק בתגובה של האוכלוסייה המקומית על החדשות האחרונות של המלחמה, לאחר שביתת הנשק של 1940.

הוא מציג את דעתם של קבוצות אתניות שונות: צרפתים, ערבים מוסלמים, יהודים, זרים.

בדו”ח זה הנושא העיקרי הוא התגובות לחוק מעמד היהודים:
הצרפתים מרוצים חוץ מהקומוניסטים והסוציאליסטים.
כמעט ואין תגובה בקרב היהודים. כמה חנוונים עשיר מאשים את מדיניותו של בלום שהובלה להקשחת חוקים כלפי היהודים.
הערבים המוסלמים גם מרוצים מחוקים שמניחים יהודים מתחתיהם בצורה אזרחית ופוליטית.

Skip to content