Skip to main content

מכתב בנוגע להשלמת מפקד האוכלוסייה היהודית במחוז קונסטנטין (אלג’יריה); 29 באוקטובר 1941

التأريخ:

29.10.1941

Location:

אלג'יר, קונסטנטין

شخصية:

וייגאן מקסים

Keyword:

חוק מעמד היהודים

Organization:

המנהל הצרפתי באלג'יריה

Archive:

Aix-en-Provence

Folder Number:

933G4 IMG_7239-7240

الوصف

מכתב מאת המושל הכללי באלג’יריה לממושל מחוז קונסטנטין בו הוא מבקש להכריח את היהודים שטרם לא הגישו טופס פרטים אישיים להשלים את המהלך בפני הרשויות המקומיות. כמו כן הוא מורה לחפש יהודים שלא הכריזו על זהותם באמצעות בדיקת הקצבות המזון למשפחות המחוז. 

מתוך ארכיון אקס-אן-פרובנס, 933G4 IMG_7239-7240.

Skip to content