Skip to main content

תזכיר פנימי של תת-המושל של גלמה על המפלגה העממית הצרפתית – 09.09.1942

Date:

09.09.1942

Location:

גלמה

Personality:

Jacques Doriot

Idea:

Facism, Nationalism

Archive:

Aix-en-Provence

Case number:

AEP_B3_692_019

Description

הערה פנימית של תת-המושל של גלמה על גרעין של P.P.F (המפלגה העממית הצרפתית Parti Populaire Français) בגלמה.

המפלגה הפופולרית הצרפתית (1936-1945), שנוסדה ביוני 1936, עומדת בראשה של ז’אק דוריו. זו היתה המפלגה הפוליטית הפאשיסטית העיקרית בצרפת בין השנים 1936-1939 ואחת משתי מפלגות השיתוף הגדולות בין השנים 1940 – 1944.

המסמך עוסק קבוצה של שבעה אנשים שהתחילו להקים סניף של ה-PPF ב Guelma.

Skip to content