Skip to main content

תזכיר פנימי של תחנת המשטרה בסטיף על תנועת נוער – 15.07.1942

Date:

15.07.1942

Location:

סטיף

Idea:

Nationalism, Scouting

Archive:

Aix-en-Provence

Case number:

AEP_B3_692_014

Description

תזכיר פנימי של משטרת סטיב (Sétif) על תנועת נוער מימין:Les Compagnons de France – חברי צרפת

נוסדה ב- 14.08.1940, חברי צרפת היו תנועת הנוער הרשמית הראשונה שצמחה לאחר תבוסת 1940.

מטרתו לפקח על הצעירים מכל הרקע החברתי, לכבוש אותם בעבודות של אינטרס משותף, כך שהם ישתתפו בחיים החומריים והמוסריים של המדינה.

הפדגוגיה של הפרויקט מבוססת על הכשרה גופנית, מוסרית, תרבותית ואינטלקטואלית של גברים א-פוליטיים, אך מכבדים את החילוניות

Skip to content