Skip to main content

מאמר מהעיתון האינטרנסיגאנט על המצב באלג’יריה – 24.02.1935

Date:

24.02.1935

Location:

אלג'יר

Personality:

Jules Carde

Idea:

Nationalism, אנטישמיות

Archive:

Aix-en-Provence

Case number:

AEP_B3_700_202 to AEP_B3_700_203

Description

חקירה בראשות העיתון האינטרנסיגאנט על מצב הסכסוך השורר באלג’יריה בין הקהילות השונות: קהילה המוסלמית , קהילה היהודית וקהילת המתנחלים הצרפתית.

“האינטרנסיגאנט-L’Intransigeant” הוא עיתון יומי צרפתי, שנוסד בפאריז ב -1880 ונעלם ב -1948.

בהתחלה העיתון היה בכיוון האופוזיציה השמאלנית , אבל קו העריכה שלו מתפתחת במהירות לקראת לאומנות קיצונית, המובילה אותו ב -1898, להיות חלק מהקונצרט של העיתונות האנטישמית העוינת את דרייפוס.

המאמר הוא דיווח של כתב מיוחד של העיתון באלג’יר המתאר את המצב הפוליטי, הכלכלי והחברתי של אלג’יריה.

Skip to content