Skip to main content

ראיון של ד”ר טמזלי על ידי עיתונאי מעיתון לה מאטן – 27.02.1935

التأريخ:

27.02.1935

Location:

אלג'יריה

Keyword:

Emeutes de constantine 1934, Nationalism, אימפריאליזם

Archive:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_700_189

الوصف

ראיון זה, שנערך במסגרת חקירה עיתונאית על המצב באלג’יריה, רוצה להוכיח כי יש עדיין נאמנות תוך האוכלוסייה המקומית עבור האימפריאליזם הצרפתי.

לה מאטן  (Le Matin) הוא עיתון יומי צרפתי שנוצר בשנת 1883 ונעלם בשנת 1944.

בשנות ה -30 של המאה ה -20 ניגש קו העריכה שלו לימין הקיצוני והפך לשותף פעולה תחת וישי. פרסומו אסור לאחר השחרור.

בפברואר 1930 פרסם העיתון חקירה על הסוגיה האלג’ירית אשר מאמר זה הוא חלק.

המאמר , אשר בעקבות ראיון של ד”ר בנג’לול, שפורסם יום קודם לכן בעיתון, שואפת להשוות בין שני הרופאים: בנג’לול המתסיס הפוליטי ואת טמזלי הבינוני.

החזון של ד”ר טמזלי הוא לסמוך על הממשל הצרפתי, למרות שהוא רואה את כישלוניו הניהוליים , על מנת להחזיר את אווירת האמון בין האירופים לבין המקומיים. 

גישה זו שונה מאוד מזו של ד”ר בנג’לול, אשר מבלי לדחות לחלוטין את הסמכות הפוליטית של צרפת, פועל לפיתוח הלאומיות האלג’יראית.

Skip to content