Skip to main content

מכתב ממושל אל מנהל עיריית Eulma

Date:

30.11.1928

Location:

אלג'יריה

Archive:

Aix-en-Provence

Case number:

AEP_B3_248_080 / 081

Description

מכתב ממושל אל מנהל הקומונה של Eulma על דחיית תלונה שהונפקו על ידי הילידים

התלונה באה מחלוקת בין ילידי הכפר (דואר) של אולד-עלי בן-נסיר באלג’יריה.

התלונה עסקה בקרקעות השייכות לקבוצת מייזה.

התלונה נדחתה והילידים נידונו לעזוב את הדואאר.

Skip to content