Skip to main content

מכתב מהעיר עין-אבסה (Aïn-Abessa) בנוגע למפקד האוכלוסייה היהודית באלג’יריה; 2 בינואר 1942

التأريخ:

02.01.1942

Location:

אלג'יריה

شخصية:

שאטל איב-שארל

Keyword:

חוק מעמד היהודים

Organization:

המנהל הצרפתי באלג'יריה

Archive:

Aix-en-Provence

Folder Number:

933G4 IMG_6908

الوصف

תגובה מאת ראש העיר עין-אבסה (Aïn-Abessa) שבתת המחוז סטיף (Sétif) לבקשת מושל מחוז קונסטנטין (26 דצמבר 1941) לקבל את הפרטים האישיים של היהודים המתגוררים במחוזו, אף אם פרטים אלה נמסרו לאחר תום המועד הנקבע בצו של ה-18 ביולי 1941. במקרה של  לא נמסרו טפסים אישיים באיחור.

מתוך ארכיון אקס-אן-פרובנס, 933G4 IMG_6908.

Skip to content