Skip to main content

מכתב מסידי-עיש בנוגע למפקד האוכלוסייה היהודית באלג’יריה; 5 בינואר 1942

Date:

05.01.1942

Location:

אלג'יריה

Personality:

שאטל איב-שארל

Idea:

חוק מעמד היהודים

Organization:

המנהל הצרפתי באלג'יריה

Archive:

Aix-en-Provence

Case number:

933G4 IMG_6897

Description

תגובה מאת פקיד בכיר בסידי-עיש (Sidi-Aïch) לבקשת המושל מחוז קונסטנטין (26 דצמבר 1941) לקבל את הפרטים האישיים של היהודים המתגוררים במחוזו, אף אם פרטים אלה נמסרו לאחר תום המועד הנקבע בצו של ה-18 ביולי 1941. במקרה של סידי-עיש לא נמסרו טפסים באיחור. 

מתוך אקס-אן-פרובנס, 933G4 IMG_6897. 

Skip to content