Skip to main content

מכתב בנוגע למפקד האוכלוסייה היהודית באלג’יריה; 5 בינואר 1942

التأريخ:

05.01.1942

Location:

אלג'יריה

شخصية:

שאטל איב-שארל

Keyword:

חוק מעמד היהודים

Organization:

המנהל הצרפתי באלג'יריה

Archive:

Aix-en-Provence

Folder Number:

933G4 IMG_6894-6895

الوصف

תגובה מאת פקיד בכיר באקבו (Akbou) לבקשת מושל מחוז קונסטנטין (26 בדצמבר 1941) לקבל את הפרטים האישיים של היהודים המתגוררים במחוזו, אף אם פרטים אלה נמסרו לאחר תום המועד הנקבע בצו של ה-18 ביולי 1941. במקרה של אקבו לא נמסרו טפסים אישיים באיחור. 

מתוך ארכיון אקס-אן-פרובנס, 933G4 IMG_ 6894-6895.

Skip to content