Skip to main content

דו”ח תקופתי מהממשל הכללי של קונסטנטין לקבינט של מפקדת המשטרה צרפתית באלג’יר – תקופה מ -17.10.1939 עד 23.10.1939

Date:

23.10.1939

Location:

אלג'יר, בון, פלשתינה, קונסטנטין

Idea:

אנטישמיות, רמדאן

Archive:

Aix-en-Provence

Case number:

AEP_B3_597_163 to AEP_B3_597_166

Description

דו”ח של חשיבה של האוכלוסייה המקומית לחדשות האחרונות של המחלקה: חשיבה של האירופים והמוסלמים הילידים, אנטישמיות, צעדים פוליטיים שליטה על מידע רדיו וקולנוע, המצב הכלכלי, החקלאות, התעשייה

Skip to content