Skip to main content

דו”ח תקופתי מפריפקטורה של קונסטנטין לקבינט של מפקדת המשטרה צרפתית באלג’יר – תקופה מ -02.02.1940 עד 14.02.1940

التأريخ:

14.02.1940

Location:

אלג'יר, קונסטנטין

Keyword:

אנטישמיות, קומוניזם

Archive:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_597_144 to AEP_B3_597_147

الوصف

הדו”ח עוסק בתגובת האוכלוסייה המקומית לחדשות האחרונות על המלחמה: מצבם של האירופאים המקומיים והמוסלמים, צעדים פוליטיים ותעמולה, תגובות פוליטיות ודתיים, אמינות ושליטה במידע ברדיו ובעיתונות, כלכלה וחקלאות תנאים

Skip to content