Skip to main content

דו”ח תקופתי מהממשל הכללי של קונסטנטין לקבינט של מפקדת המשטרה צרפתית באלג’יר – תקופה מ -20.04.1940 עד 11.05.1940

التأريخ:

11.05.1940

Location:

אלג'יר, קונסטנטין

شخصية:

Hitler, Petain

Keyword:

Nationalism, מלחמה, תעמולה

Organization:

Vichy

Archive:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_597_116 to AEP_B3_597_121

الوصف

הדו”ח עוסק בתגובת האוכלוסייה המקומית לחדשות האחרונות על המלחמה: מצבם של האירופאים המקומיים והמוסלמים, צעדים פוליטיים ותעמולה, תגובות פוליטיות ודתיים, אמינות ושליטה במידע ברדיו ובעיתונות, כלכלה וחקלאות תנאים

Skip to content