Skip to main content

דו”ח יומי של 9 בספטמבר 1940 מפריפקטורה של קונסטנטין לקבינט של מפקדת המשטרה צרפתית באלג’יר – תקופה של 5-6-7 ו-9 בספטמבר 1940

التأريخ:

26.11.2017

Location:

אלג'יריה, גרמניה, צרפת

شخصية:

Hitler, Mussolini, Petain

Keyword:

Facisem, אנטישמיות, קומוניזם

Archive:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_B3_597_019 / AEP_B3_597_020

الوصف

המסמך עוסק בתגובת האוכלוסייה המקומית לחדשות האחרונות על המלחמה: אנטישמיות, תעמולה קומוניסטית, מצבה רוח של המוסלמים המקומיים

Skip to content