Skip to main content

מכתב של הסוכנות היהודית לרב אורבך, היושב בטריפולי, שבה מודיעה על כוונתם לרכז ולארגן את פעולותיו לטובת יהודי לוב

التأريخ:

04.01.1943

Location:

בנגאזי, טריפולי

شخصية:

Dr. E. Urbach

Keyword:

סיוע הומניטרי, פליטים, רב צבאי

Organization:

הסוכנות היהודית, הצבא הבריטי, חטיבה יהודית לוחמת (הבריגדה היהודית)

Folder Number:

1

الوصف

נציג הסוכנות היהודית בישראל, כותב לד"ר אורבך בטריפולי, עכשיו אחראי על קהילת יהודי לוב,ומודיעה על כוונתם לרכז ולארגן את פעולותיו לטובת יהודי לוב

Skip to content