Skip to main content

התכתבות בין לסלי הית (Leslie O Heath ) וגברת קורטין – 2

التأريخ:

04.12.1942

Location:

אלג'יר, פילדלפיה, קזבלנקה

شخصية:

Leslie O. Heath, Madame Courtin

Keyword:

אסירים, הגירה, מוסד צדקה, מחנות, משטר וישי, סיוע הומניטרי, פליטים, שחרור

Organization:

הצלב האדום, ועד הידידים האמריקאי (קוויקרים)

Folder Number:

AFSC_1_7_03

الوصف

תודה על העזרה שניתנה לאם צעירה ותרומת צדקה למוסד

Skip to content