Skip to main content

שער העיתון “המבשר העברי” שיצא לאור בטריפולי

Location:

טריפולי

شخصية:

אומברטו השני מאיטליה, באדוליו פייטרו

Keyword:

אנטישמיות, אסלאם, בית כנסת

Organization:

המבשר העברי

الوصف

שער העיתון "המבשר העברי" שיצא לאור בטריפולי שבלוב בשנת 1931. העיתון מתאר בפירוט את חיי הקהילה היהודית בטריפולי והתפרסם בשתי שפות: עברית ואיטלקית.
אוסף מכון בן-צבי.

Skip to content