Skip to main content

יחסי מסחר בין גרמניה למרוקו

Location:

אלג'יר, ברלין, מדריד, מרוקו, פאריס, תוניס

Keyword:

אזרחות, חרם, יהדות, מסחר

Organization:

אני בכל מקום (עיתון)

الوصف

מסמך מתוך תיק R 87812 של משרד החוץ הגרמני.
המסמך עוסק בהגברת יחסי המסחר בין מרוקו לגרמניה.
ישנו דיווח על צמצום בהיקפו של החרם היהודי ('הבויקוט')על סחורות גרמניות.
נאמר כי ישנו סיכוי קטן שגרמני יצליח בעסקים במרוקו, שכן המסחר נתון בידי היהודים ואלה נתמכים בידי העיתנות הצרפתית העוינת את גרמניה.
בתיק מופיעה תכנית לפיתוח קשרי מסחר ותעשייה בצרפת  ובמושבותיה בצפון- אפריקה.

Skip to content