Skip to main content

קבלת כספים מקרנות אמריקאיות לטובת הפליטים היהודים בצפון אפריקה

Location:

קזבלנקה

شخصية:

קאזס-בן עטר הלן

Keyword:

מלחמת העולם השנייה, מסחר, פליטים

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

الوصف

טלגרמה מתאריך 18/2/1943 על קבלה של כספים מקרנות אמריקאיות לטובת הפליטים היהודים בצפון אפריקה.
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע (2) 31.236א

Skip to content