Skip to main content

מועמדותם של ילדים יהודים פליטים בצפון אפריקה להגירה לארה”ב

Location:

טנג'יר, קזבלנקה

Idea:

אזרח, אזרחות, יהודים, פליטים

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

Description

טלגרמה מתאריך 28/4/1943 בנושא מועמדותם של ילדים יהודים פליטים בצ"א להגירה לארה"ב.
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע (1) 31.236א

Skip to content