Skip to main content

אילן היוחסין היהודי 2,000 שנות גלות בראי הגנטיקה- מחקר על יהדות המזרח

Date:

08.07.2012

Location:

16702

Description

חוקרים המתחקים אחר הקרבה הגנטית הייחודית לקהילות העם היהודי מצאו תימוכין למוצאה של יהדות צפון אפריקה לפני יותר מאלפיים שנה.
ממצאי המחקר מפתיעים: יהודי סוריה דומים יותר גנטית ליהודים אשכנזים מאשר ליהודים מזרחיים, ואילו קהילת יהודי תימן שנחשבה למבודדת ניהלה לפי המיפוי הגנטי קשרים עם מדינות שכנות.
http://www.haaretz.co.il/news/health/1.1796263
 
 

 

Skip to content