Skip to main content

המעמד המשפטי של יהודי מרוקו

Location:

טנג'יר, קזבלנקה, רבאט

شخصية:

בן אזראף רפאל

Keyword:

אזרח, אזרחות, אסלאם, בית משפט, התבוללות, חינוך, יהדות, יהודים, מחנות, מטרופולין, נצרות, פרוטקטורט, קולוניאליזם

Organization:

אני בכל מקום (עיתון), כל ישראל חברים

الوصف

ארכיון פרטי של רפאל בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. תיק 37, מסמכים 2-45.
 מחקר משנת 1947, קזבלנקה, "המעמד המשפטי של יהודי מרוקו" מאת פרוספר כהן על היסטוריה והשינויים שחלו במעמד המשפטי של יהודי מרוקו (30 עמודים).

Skip to content