Skip to main content

ועדה מקומית לטיפול בפליטים יהודים בצפון אפריקה

Location:

קזבלנקה

شخصية:

קאזס-בן עטר הלן

Keyword:

יהודים, פליטים

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

الوصف

התכתבות בנושא הקמת ועדה מקומית לטיפול בפליטים יהודים בצפון אפריקה.
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע (1)31.236א

Skip to content