Skip to main content

הרעה בתנאי האסירים במחנות במרוקו

Location:

קזבלנקה, רבאט

شخصية:

עבד-אל-קאדר אבעדה

Keyword:

מדינות הציר, מחנה עבודה, פליטים, פלישת בנות הברית, רעב, רפואה

Organization:

צבא ארה"ב, צבא צרפת החופשית

الوصف

דיווח על הרעה בתנאי האסירים במחנות במרוקו אחרי השחרור בידי האמריקאים.   
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע (1)31.236א

Skip to content