Skip to main content

תרומה לחינוך במרוקו

Location:

טנג'יר, קזבלנקה

شخصية:

בן אזראף רפאל

Keyword:

אזרחות, אספקה, חינוך, תרומה

Organization:

כל ישראל חברים

الوصف

ארכיון פרטי של רפאל בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. תיק 13, מסמך 227.
מכתב מתאריך 17.9.1946, מאת ג'. חסן בטנג'יר, מרוקו, בספרדית, לרפאל בן אזראף, קזבלנקה. במכתבו, חסן מדווח על תרומה כספית לכי"ך לבניית בתי ספר במרוקו.
 

Skip to content