Skip to main content

מאמצים בהעברת פליטים יהודים מספרד למחנה הפליטים בפיליפוויל

Location:

פיליפוויל

شخصية:

אבולקר רפאל

Keyword:

פליטים

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

الوصف

התכתבות מתאריך 16.4.1945 בעניין מאמצים בהעברת פליטים יהודים מספרד למחנה הפליטים בפיליפוויל (אלג'יריה). 
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע (1)31.236א

Skip to content