Skip to main content

סרטיפיקטים לפלסטינה של פליטים ממחנה הפליטים בפיליפוויל (אלג’יריה)

Location:

אלג'יר, פיליפוויל

شخصية:

אדיב שלומית

Keyword:

אזרח, אזרחות, עלייה, פליטים

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

الوصف

התכתבות מתאריך 14.4.1945 בעניין סרטיפיקטים לפלסטינה של פליטים ממחנה הפליטים בפיליפוויל. 
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע (1)31.236א

Skip to content