Skip to main content

מכתב בעניין אספקת מצות פסח לפליטים היהודים במחנה פיליפוויל באלג’יריה

Location:

פיליפוויל

شخصية:

עבד-אל-קאדר אבעדה

Keyword:

מקלט, פליטים

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

الوصف

מכתב מתאריך 25.3.1945 בעניין אספקת מצות פסח לפליטים היהודים במחנה פיליפוויל באלג'יריה. 
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע (1)31.236א

Skip to content