Skip to main content

מסמך על יהודי איפראן

Location:

איפראן, מוגדור, קזבלנקה

Personality:

בן אזראף רפאל

Idea:

אסלאם, בית כנסת, יהדות, כנסייה, רב צבאי

Organization:

כל ישראל חברים

Description

ארכיון פרטי של רפאל בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. תיק 2, מיכל 1,מסמכים 30-33.
מסמך ללא תאריך, מאת יחיאל בוסקילה, מורה לעברית בבית ספר אליאנס בקזבלנקה. המסמך דן על גילוי נוכחות יהודי מרוקו בעיר איפראן בתקופה ומתאר את חיי הקהילה היהודית והקמתה 400 שנה לפני הספירה.

Skip to content