Skip to main content

חזרת היהודים הטריפוליטאים מתוניסיה ללוב

Location:

אלג'יר, בנגאזי, טריפולי

Personality:

גוזלן אלי

Idea:

פליטים

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

Description

מכתב מתאריך 19.8.1944 עבור אלי גוזלן בעניין 150 יהודים בעלי אזרחות בריטית שהועברו בידי האיטלקים והגרמנים לאירופה במלחמה ועתה עושים את דרכם חזרה מתוניסיה ללוב.
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע (1)31.236א

Skip to content