קטטה בין שני שבטים בכפר מורסוט שבאלג'יריה

תאריך: 
12/02/1928
הפניה: 
87

Lettre du Préfet de?? au Gouverneur Général d'Algérie-Les indigènes inculpés dans la rixe acquittés

שפה הפריט: 
French