"מצרים למצריים": עצמאות מצרים

תיק מס' 611124 BA מארכיון צבא גרמניה בפרייבורג משנים 1941-42.
בתיק נידונים הנושאים הבאים:
- מתקפה ערבית משולבת עם כוחותיו של רומל
- דעת הקהל בעולם הערבי בעניין אנגליה
- שאלת עצמאותה של מצרים: "מצרים למצריים" היא הסיסמה של כוחות הציר, בבואם לשתף פעולה עם המקומיים
מסמך מתאריך 01.07.1942 : שר מצרי לשעבר בשם מורד סיד אחמד פאשה המתגורר בז'נבה, מוסר לריבנטרופ שמצרים לאחר שחרורה וכינונה כמדינה עצמאית - תשתף פעולה עם כוחות הציר . המלך פארוק נתפס כחסר חוש פוליטי והאנגלים מכנים אותו 'ילד בעייתי'
- ניתוח המצב הפוליטי במדינות ערב והעמדתה של הברית בין מדינות הציר כעמדת נגד ל"ברית היהודית-אנגלית"
- פעילותה של יחידה מיוחדת F
- שאלת עצמאותן של מדינות בצפון-אפריקה
- הערכות לפלישת בעלות הברית לצפון-אפריקה

סוג פריט: 
מסמך