קידוש ראשון בבית הכנסת בתוניס לאחר השיחרור בידי בעלות הברית