גיליון ציונים של תלמידים בבית הספר העברי בבנגאזי, לוב 1944