ביקור של משה שרת בבית הספר העברי בבנגאזי, לוב 1944