מערת מגורים בקהילה היהודית של יושבי המערות בע'ריאן: מבט מבפנים, לוב 1947