דן אפרת רוכן על מכשיר רדיו שהרכיב ומאזין לשידורי BBC בניגוד לחוקי הכיבוש הגרמני. תוניס, 1942