הנמל והמזח, בון, אלג'יריה. מכון בן-צבי, באדיבות ז'ראר לוי