Skip to main content

תעודות על המצב המדיני באלג’יריה 1935-33

Location:

בון, מרוקו, סטיף, קהיר, קונסטנטין, תוניס, תלמסאן

Personnalités:

האגל צ'רלס, קובי אנדרה

Keyword:

אנטישמיות, חרם, פוגרום, תעמולה

Organization:

הבונים החופשיים, הדפש תוניס (עיתון)

Description

תיק מספר R 71079 מארכיון משרד החוץ הגרמני:
תעודות על המצב המדיני באלג'יריה 1935-33
התיק מכיל דיווחים על הפוגרום בעיר קונסטנטין ועל מאורעות נגד היהודים בעיר Setif.
עיקר הדיווחים של הקונסוליה: נושאים מדיניים פנימיים כלליים, חשדות הצרפתים מפעילות תעמולתית גרמנית באלג'יריה, הסתה של הילידים וכו'.
יש הערכות על ההתעוררות הלאומית וההתנגדות האלג'ירית והאמצעים שצרפת מתחילה לנקוט מבחינה אדמינסטרטיבית.
מכתב מ- 31/8/34 – דו"ח הקונסיטואר היהודי על הפוגרום קונסטנטין (המכתב הוא מן השגרירות בפאריס).
מכתב 24/09/1934:
– חשדות של הצרפתים מהשפעות הגרמנים על יוזמי הפוגרום בקונסטנטין – החששות מפני תעמולה נאצית באלג'יריה.
– דאגה בקרב היהודים לגבי תעמולה נאצית באלג'יריה. חושדים שהגרמנים הם מיוזמי הפוגרום בקונסטנטין. אם הם לא המבצעים.
– סופר יהודי שמאלני מאשים את תומכי הנאצים בהשנאת הצרפתים. העיתון "Croix de feu" – תורמים לתעמולה נאצית.
מכתב של לשכת השר לענייני הסברה עממית ותעמולה אל נספח העיתונות בקהיר
(02/10/1934) – בעניין חתירה של משרד התעמולה הגרמני נגד יחסי ערבים יהודים. מציע לו לארגן תזכיר המסבוסס על הפוגרום שבאלג'יר ולציין בו את המקבילות ליחסים בין ערבים ליהודים גם במצרים 'בלא להזכיר איזה קשר לגרמניה', ולכתוב את המסמך בסגנון ענייני ולא כ'תופעה משמחת' עבור הגרמנים.
מכתב 11/01/1935:
על החשדות נגד הגרמנים, הקונסוליה הגרמנית ועל הצרת צעדים של אזרחים גרמנים במרוקו.
סקירה פוליטית של הקונסוליה הגרמנית באלג'יר
(25/01/1935):
העיתון הימני -Croix de FEU אשר יוצא נגד יהודים ו'בונים חופשיים'.
מכתב (26/01/1935):
דיווח על כניסת מעין שירות ביטחון באלג'יריה שישגיח בין היתר על הפצת תעמולה גרמנית.
מכתב(15/02/1935):
דיווח על חוברת של סופר יהודי שמאלן בשם אנדרה קובי העוסקת בפוגרום בקונטסנטין המנסה להטיל אשמה על חוגים צרפתיים ימנים ועל נאצים.
מכתב מהקונסוליה הכללית באלג'יר (05/02/1935) בנושא המאורעות ב-Setif
ב-1 לפברואר 1935.
מתוך חשש שהיהודים הרגו את הז'נדרם הצרפתי-ערבי שהופיע בבית עינוגים, התפתח פוגרום קטן נגד יהודים.
שליש מתושבי סטיף – היו יהודים. הצרפתים חשים שהאיבה מכוונת כלפיהם.
המקומיים הילידים קראו ברחובות ברחובות "הייל היטלר ", וקריאות יחי למנהיג הערבי בקונסטנטין.
במכתב ה-21/02/1935
ישנו דיווח מאת שגרירות גרמניה בפאריס על כך שהממונה במשרד החוץ הצרפתי על צפון אפריקה (de Saint-quentin), מעלה את החשדות על פעילות תעמולתית גרמנית בצפון אפריקה.
דו"ח כללי של הקונסול הגרמני באלג'יר 25/02/1935:
המסקנות מן הדו"ח: צרפת חשה את ההתעוררות הלאומית של האוכלוסיה, את גידול מספר האינטלקטואלים העויינים ואת הנטיות הפאנאטאיסלאמיות בקרבם.
צרפת נוקטת צעדים מנהליים להידוק הביטחון הפנימי.
יוזמה להקמה כוח מגן פנימי כאשר אין לסמוך על המליציה שבה משרתים הילידים.
דו"ח כללי של הקונסול הגרמני באלג'יר,
 25/02/1935:
המסקנות מן הדו"ח – צרפת חשה את ההתעוררות הלאומית של האוכלוסיה, את גידול מספר האינטלקטואלים הערבים ואת הנטיות הפאנ-אסלאמיות בקרבם.
צרפת נוקטת צעדים אדמינסטרטיביים להידוק הביטחון הפנימי; הקמת כוח מגן פנימי כאשר אין לסמוך רק על המליציה שבה משרתים הילידים.
הנקודה היהודית בדו"ח – היהודים חשים איום. המדווח חושש שהגזמות היהודים באשר לאיומים גם על השלטון הצרפתי "עלולה להוציא את הרוח האנטישמית ממפרשי המתיישבים הצרפתים".
כמו כן יש חשש מפובליציסטים יהודים שמאלנים.

Aller au contenu principal