Skip to main content

עדות מפי משה גווילי

Location:

בנגאזי, טריפולי, ירושלים

Keyword:

אנטישמיות, גירוש, הפצצה, מחנות, רעב

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט), הצבא הבריטי

Description

משפחתו של גווילי הגיעה לבנגאזי מטריפולי.
הוא ואחיו עזרו לאביו בעבודה בקונדיטוריה.
גווילי מתאר את החים בבנגאזי כילדים, הבילויים של שבת, ביקור בים, בילויים עם חברים לא-יהודים.
למד בבית ספר איטלקי ולאחר מכן בתלמוד תורה.
מספר על עימותים עם התושבים הערבים.

החיים המחנה, הרעב, המחלות, הכינים
כניסת האנגלים בשנת 1941
מתאר את החיים אחרי המלחמה
השחרור,  סיוע מהג'ויינט.
אחרי המלחמה עבד בטיפול בשלדות כלי הרכב שנשארו בעקבות המלחמה, עזב את המשפחה מחשש שערבים בבנגאזי יתנקמו בו.
הכיר את אשתו ב1945, התחתנו וגרו ביחד אצל הוריה.
התחיל לעבוד במשטרה.
עלה לארץ באוניה עצמאות,  שוכן בבית ליד.
מבית ליד עבר לירושלים, מספר על החיים בירושלים.
טיולים עם אשתו.
הילדים והנכדים- אחרי שבתו נפטרה מסרטן גידלו את הנכדות.
העבודה בסולל בונה.
מספר על אשתו והייחוד שלה  
Yad Vashem VT-11401

Aller au contenu principal